1 جمعه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۳ 15:45
 


تمام تلاشم رو میکنم <همین کافیه؟

نع! فک نکنم!

باید درست تلاش کنم>

باید ببینم واقعن هدفم چیه!

باید روشن سازی کنم...

من امروز دوباره شروع میکنم<

شاید مثله بچه ای که زمین خورده و میخواد دوباره پاشه. . .

یا شایدم ... هیچی ... به ذهنم نمیاد ! اخه کند ذهنم!

یواش فکر میکنم!

باید یه فکری به حال استرسمم بکنم!

نمیشه مدیریتش کرد...

اما

برای هر مشکلی راه حلی هم هست!

و من پیداش میکنم...

 

تو کجایی؟

اهای 1/4ام گمشده ی من ؟!

هر جا که هستی باش !

کی گفته من می خوام کامل باشم؟

وای چقدر زر زدم...

راستی یه نصیحت!

هیچوقت عه هیچوقت منتظر نشین که روزی بیاد که بزرگ بشین!

اون روز نمیاد

این خط__________

این هم نشون+

یا حق

 

 

 

یا بی عدالتی

علی اقا مواظب خودت باش!

خسته نباش و نشو

حرکت کن

گاهی بدو گاهی

هم سینه خیز برو...

ولی هیچوقت وای نستا!

امید چیزی است بسیار خوب....

فعلن!بابای

 

 


پی نوشت: جمله قشنگی بود< هیچ وقت وای نستا!<
 

نوشته شده توسط علی اقا  | لینک ثابت |